Rekan bahasa Jerman

Melanie Pippa

Melanie Pippa
Vienna, Austria
Umur: 29
Bahasa induk:
Jerman (Austria)

Valentin Gaertner

Valentin Gaertner
Hannover, Jerman
Umur: 65
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)
Rusia

Thomas Oberlechner

Thomas Oberlechner
Umur: 33
Bahasa induk:
Jerman (Austria)

Stefan Renner

Stefan Renner
Lünen, Jerman
Umur: 40
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
Umur: 20
Bahasa induk:
Denmark
Jerman (Jerman)

Saido Hitori

Saido Hitori
Frankfurt, Jerman
Umur: 43
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Tine May

Tine May
Umur: 18
Bahasa induk:
Jerman

Frank Zimmerli

Frank Zimmerli
Männedorf / Auf Dorf, Swiss
Umur: 60
Bahasa induk:
Jerman (Swiss)

Lea Gysel

Lea Gysel
Umur: 21
Bahasa induk:
Jerman (Swiss)

Dung Ho

Dung Ho
Düsseldorf, Jerman
Umur: 25
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)
Vietnam

Johnman S

Johnman S
Kelowna, Kanada
Umur: 23
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, Belanda
Umur: 19
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)
Inggris (Kerajaan Inggris)
Belanda (Belanda)

Chris Hild

Chris Hild
Saarlouis, Jerman
Umur: 30
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Jakob Chianti

Jakob Chianti
Stockholm, Sweden
Umur: 23
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)
Inggris (Amerika Serikat)

Vanessa Maria

Vanessa Maria
Umur: 20
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Saskia Theis

Saskia Theis
Köln, Jerman
Umur: 23
Bahasa induk:
Jerman (Jerman)

Cari rekan bahasa

Bahasa yang anda kuasai

Bahasa yang ingin anda pelajari

Jenis kelamin

Umur
Dari sampai